• فراخوان عضويت در کميته های فرعی

  فعالان و متخصصان حوزه استاندارد می توانند با مشارکت در این کمیته و ارتباط با متخصصان جهانی استاندارد، با مسائل روز فناوری اطلاعات آشنا شوند فقط کافیست برای عضويت در کميته های فرعی مهندسی سیستم و نرم افزار و کميته فرعی فنون امنيت اطلاعات نسبت به تکميل فرم عضويت اقدام نماييد.

  مطالعه بیشتر
 • دبی ميزبان نشست سالانه کميته فنی

  امسال نشست سالانه کميته فنی JTC1  از 15 لغيایت 20 نوامبر به ميزبانی کشور امارات متحده عربی و با حضور اعضا هيات رئيسه و دبيران کميته های فنی متناظر از کشورهای مختلف برگزار خواهد شد.

  مطالعه بیشتر
 • تدوين استانداردهای بين المللی

  یک استاندارد بین‌المللی در واقع ماحصل توافق اعضای ایزو است. بدین معنی که ممکن است استانداردی بامشارکت سازمان‌های ملی استانداردی کشورهای عضو توسعه یابد. فرآیند توسعه استاندارد در ایزو مطابق طی شش گام  انجام می شود.

  مطالعه بیشتر
 • رییس سازمان ملی استاندارد ایران

  رییس سازمان ملی استاندارد ایران در گردهمایی سراسری مدیران ستادی و استانی بر تعامل موثر مدیران کل استاندارد استانها با مقامات و مسئولان استانی تاکید کرد.

  مطالعه بیشتر

SC 27 IT Secutity Technique

در اجرای ماده 11 نظامنامه کميته ملی استانداردهای ايزو و با توجه به ماده 7 آيين نامه اجرايي آن به منظور تبيين نحوه تشکيل و فعاليت کميته های فنی متناظر با کميته های فنی سازمان جهانی ايزو، در بهمن ماه سال 1387 با مشارکت دفتر تحقيقات...

بیشتر

SC 7 Software&system Engineering

در اجرای ماده 11 نظامنامه کميته ملی استانداردهای ايزو و با توجه به ماده 7 آيين نامه اجرايي آن به منظور تبيين نحوه تشکيل و فعاليت کميته های فنی متناظر با کميته های فنی سازمان جهانی ايزو، در بهمن ماه سال 1387 با مشارکت دفتر تحقيقات...

بیشتر

JTC1 Information Technology

در اجرای ماده 11 نظامنامه کميته ملی استانداردهای ايزو و با توجه به ماده 7 آيين نامه اجرايي آن به منظور تبيين نحوه تشکيل و فعاليت کميته های فنی متناظر با کميته های فنی سازمان جهانی ايزو، در بهمن ماه سال 1387 با مشارکت دفتر تحقيقات...

بیشتر